Debtia logo
Log på

Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?

Gælden vil som udgangspunkt blive trukket fra den formue, som afdøde efterlader sig i dødsboet. Det vil sige, at gælden bliver trukket før, at eventuelle arvinger får udbetalt deres arv. Det er kun i nogle få tilfælde, at arvingerne hæfter for gælden. Bliv klogere på gæld ved dødsfald her.

Hæfter arvinger for gæld efter et dødsfald?

Som udgangspunkt kommer arvinger ikke til at hæfte for gæld, som en afdød efterlader sig. Det gælder uanset om arvingen er barn eller ægtefælle. Det kræver dog, at boet bliver skiftet på en bestemt måde.

Hvor kan jeg se, hvor meget gæld den afdøde har?

Når en person dør, bliver der sat en annonce i statstidende. Når det bliver gjort, har afdødes kreditorer 8 uger til at gøre krav på gælden. Når de 8 uger er gået, vil arvingen nu have en oversigt over, hvor meget gæld den afdøde har.

Hvem hæfter for gælden, hvis afdøde ingen formue havde?

Hvis afdødes formue ikke kan betale gælden, bør arvinger anmode skifteretten om, at boet bliver behandlet som et insolvent bo. Et insolvent bo betyder, at boet har underskud.

Bliver anmodningen om behandling af et insolvent bo godkendt, skal arvingerne udlevere afdødes værdigenstande til skifteretten, og de kommer dermed ikke til at hæfte for gælden.  Det er derfor klogt at lade alle værdier blive i boet, indtil arvingerne er sikre på, om afdødes formue kan betale gælden eller ej.

I hvilke tilfælde vil arvinger overtage afdødes gæld?

Kan arvingerne ikke levere afdødes værdigenstande til skifteretten, fordi de har brugt dem, så vil de komme til at hæfte for gælden.

Eller hvis gælden ikke er dækket af boet, kan arvinger også risikere at hæfte for gælden. Det gælder når:

  • En ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo. Her vil ægtefællen nemlig blive personligt ansvarlig for afdødes gæld.
  • En ægtefælle vil have ægtefælleudlæg.
  • En arving ønsker at gøre brug af privat skifte.
  • Ægtefæller har en formue til deling eller fælleseje, hvor aktiverne står i arvingens navn, mens gælden står i afdødes.