Debtia logo
Log på

Inkassoloven

Betaler man ikke sin gæld til tiden, kan kreditor lade et inkassobureau inddrive gælden. For at dette gøres på rette vis skal inkassoloven overholdes.

Inkassoloven eller lov om inkassovirksomhed indeholder en række bestemmelser omkring udøvelse af inkassovirksomhed: Hvem der kan drive inkassovirksomhed herunder betingelserne for opnåelse af autorisation til dette.

  • Hvilke krav der stilles til inkassofirmaets personale
  • Hvordan selve udøvelsen af inkassovirksomheden skal foregå herunder god inkassoskik
  • Regler omkring på hvilken måde man bør henvende sig til skyldneren
  • Tavshedspligt etc.

Alt dette for at sikre en korrekt behandling af skyldneren.

Inkassoloven stiler krav

Før et firma som har et udestående kan sende sagen til et inkassofirma skal forskellige betingelser være opfyldt.

Normalt skal virksomheden og skyldneren være enige om beløbets størrelse. Betalingsfristen skal være overskredet og virksomheden skal gentagne gange skriftligt have forsøgt at inddrive gælden. Skyldneren skal herefter have et skriftligt varsel om at sagen går til inkasso. I dette varsel skal der være en frist til at betale gælden indenfor 10 dage så skyldneren har en mulighed for at forhindre inkassosagen.

Når inkassofirmaet har overtaget sagen for virksomheden, vil inkassofirmaet rette henvendelse til skyldneren. Hvis skyldner ikke mener at virksomheden har noget krav mod ham bør der straks rettes henvendelse til inkassofirmaet med begrundelse.

Inkassofirmaets første henvendelse til skyldneren kaldes en påkravsskrivelse. Der er visse krav til en sådan påkravsskrivelse.  Dette er beskrevet i inkassoloven.  Blandt andet skal skrivelsen indeholde alle oplysninger som er nødvendige for at skyldneren kan vurdere fordringen.

Påkravsskrivelsen skal også indeholde en frist indenfor hvilken skyldneren kan tilbagebetale gælden uden at der foretages yderligere fra inkassofirmaet side således at skyldneren ikke påføres yderlige omkostninger.  Denne frist skal være på mindst 10 dage.